ประกันสังคมฟันไม่เลี้ยง จนท.อมเงินชราภาพ

2017-12-18 15:00:50

ประกันสังคมฟันไม่เลี้ยง จนท.อมเงินชราภาพ

สำนักงานประกันสังคมแจงกรณีข่าวผู้ประกันตนถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม อมเงินชราภาพ ขณะนี้ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดทางวินัยร้ายแรงถึงไล่ออก ด้านเลขาธิการ สปส. เผยพร้อมเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ สปส.มีการดูแลเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ามาทุกๆ เดือนอย่างดีที่สุด           

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวเจ้าหน้าที่ สปส.ทุจริตเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน โดยมีพฤติกรรมนำธนาณัติของผู้ประกันตนไปกระทำการบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในกระบวนการจ่ายธนาณัติ และนำธนาณัติดังกล่าวไปเบิกเงิน จากนั้นนำเงินที่ได้ ไปเป็นของตนเอง ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเรื่องนี้ สปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินการ ทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย โดยได้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 และพบเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทุจริตจริง ทั้งนี้ สปส.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 และวันที่ 7, 8 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องภายหลัง และเป็นข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งต้องคืนเงินให้ผู้ประกันตนทุกคนด้วย 

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการ สปส. หากพบว่ามีการทุจริตเช่นกรณีนี้หรือกรณีอื่นๆ ทุกคนต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย อย่างเด็ดขาดทุกคน อย่างไรก็ตาม สปส.ได้มีการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการหยิบจับเงิน แต่ในกรณีดังกล่าวมีการสั่งจ่ายเงินเป็นไปรษณีย์ธนาณัติให้ผู้ประกันตนแล้ว แต่ผู้ประกันตนไม่ได้รับ ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รับเงินไปได้อย่างไรด้วย ซึ่งทาง สปส.พร้อมที่จะเยียวยาผู้ประกันตนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
         
เลขาธิการ สปส.กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ สปส.มีการดูแลเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ามาทุกเดือนอย่างดีที่สุด ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนด ซีโร่ คอร์รัปชั่น (Zero Corruption )โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย สปส.ได้มีโครงการสำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงานสั่งการให้ สปส.ดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญากับผู้กระทำผิดถึงที่สุด พร้อมเร่งเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบทุกรายทันที และให้ สปส.ทบทวนมาตรการทั้งระบบเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก อีกทั้งยังได้สั่งการให้โฆษกกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าว เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมผู้ประกันตนสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่กระทรวงแรงงาน ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือโทร สายด่วน 1506 

แท็กที่เกี่ยวข้อง