โพลชี้ประชาชนยังประทับใจ "บิ๊กตู่"

2017-12-18 11:40:02

โพลชี้ประชาชนยังประทับใจ "บิ๊กตู่"

โพลชี้ประชาชนยังประทับใจการงานของ "บิ๊กตู่" แต่ต้องเร่งเครื่องแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาAdvertisementจากการสำรวจถึงความประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 23.68 ระบุว่า ประทับใจมาก, รองลงมาร้อยละ 34.56 ระบุว่า ค่อนข้างประทับใจ, ส่วนประชาชนร้อยละ 21.60 ระบุว่า ยังไม่ค่อยประทับใจ

เมื่อถามถึงความประทับใจต่อผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 75.68 ระบุว่าประทับใจการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, รองลงมาร้อยละ 64.80 ประทับใจการทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ส่วนประชาชนร้อยละ 62.56 ประทับใจการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้า การจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ วินจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบชายหาด ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

Advertisement

ส่วนผลงานที่ไม่ประทับใจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 58.16 ไม่ประทับใจการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาปากท้องของประชาชน รองลงมาร้อยละ 47.76 ไม่ประทับใจการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้ง ส่วนประชาชนร้อยละ 47.28 ไม่ประทับใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจาก คสช.เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,209 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค.2560 สรุปผลที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย

1. เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง

Advertisement2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร
4. สร้างความสามัคคีปรองดอง ทำให้บ้านเมืองสงบ
5. อยากให้นายกรัฐมนตรี พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ
6. รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
7. ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
8. กำหนดการเลือกตั้ง และปลดล็อกพรรคการเมือง

Advertisement9. ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เน้นทำเพื่อประชาชน
10. ขอให้เดินหน้าแก้ปัญหาสำคัญอย่างจริงจังต่อไป