เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ขอให้"สติ" เป็น"พร" เนื่องในปีใหม่

2017-12-17 14:25:06

เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ขอให้"สติ" เป็น"พร" เนื่องในปีใหม่

“สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้มอบพรอันประเสริฐเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจดหมายพรปีใหม่ปีนี้


ภาพจาก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทองผ่านมาจนก้าวข้ามสู่ครึ่งหลังของเดือนธันวาคม อันเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2560 กันแล้ว ล่าสุด “สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้ออกจดหมายพรปีใหม่ เพื่อส่งมอบพรอันประเสริฐเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดังนี้

"พรปีใหม่ ๒๕๖๑
.......

ความจริง"พร"ทุกคนมีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้
คำว่า "พร" นั้น มีความหมายว่า “ความดี”
“ความดี” นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง ขอกันไม่ได้
ถ้าขอกันได้ ก็ไม่ต้องทำอะไร นอนอยู่เฉยๆ แล้วไปขอความดีมาให้ตัวเอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้
เครื่องมือที่เราจะใช้ทำ"ความดี" นั้น ธรรมชาติให้เรามาทุกคน คือ
ร่างกาย การกระทำวาจา คำพูด
จิตใจ หมายถึงความคิด
ปัญญา หมายถึงความสำนึกรู้ผิดถูก
สติ หมายถึง ความคิดรู้บังคับ เหมือนกับหางเสือซึ่งมีอยู่กันทุกคน
เราจะดีหรือไม่ดี ก็เกิดจาก 3 อย่างที่กล่าวมานี้ เกิดจากกาย วาจา ใจ ของเรานี้
เราอยากได้ดี ก็ต้องคิดให้ดี ทำให้ดี พูดให้ดี ก็ได้ดี
"ความดี" ที่ได้นั้นก็คือ "พร" คือสิ่งประเสริฐที่เราทุกคนอยากได้


พราะฉะนั้น ก็ขอให้เอาปัญญาที่เรามีอยู่แล้วมาคิด ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี
แล้วใช้สติบังคับจิตใจให้คิดแต่เรื่องดี และบังคับกายให้พูดดี ให้ทำดี
และทุกคนจะได้มี"พร"คือมี"ความดี" เกิดขึ้นตามที่ปรารถนา
ปีใหม่นี้ก็ขอให้ "สติ" เป็น "พร" เป็นเครื่องทำตนให้เจริญ มีความสุขในชีวิตตลอดไป”