กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับตา บจ.เวลท์เอเวอร์

2017-04-13 10:20:57

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับตา บจ.เวลท์เอเวอร์

Advertisement

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลได้เร่งดำเนินการตรวจสอบสถานะบริษัท เบื้องต้นพบว่า บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (แบ่งออกเป็น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กรรมการมี 1 คน คือ นางสาวพสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งจำนวน 24 ข้อ โดย 22 ข้อ (ข้อ 1 - 22) เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป ส่วนอีก 2 ข้อ (ข้อ 23 - 24) เป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ ข้อ 23 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้า - ส่งออก น้ำดื่ม ชา กาแฟ น้ำแร่ และเครื่องดื่มทุกชนิด และ ข้อ 24 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้า - ส่งออก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทุกประเภท

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดำเนินการเฝ้าระวังและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวต่อไป พร้อมทั่งขอฝากเตือนประชาชนว่าก่อนที่จะทำธุรกิจ หรือซื้อสินค้า-บริการ ควรตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลให้ละเอียดก่อนร่วมลงทุนหรือซื้อสินค้า/บริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตโดยสามารถตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเบื้องต้นได้ที่แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-Service โดยไม่มีค่าใช้จ่าย