คนไม่ประทับใจรัฐบาลแก้ปัญหา ศก.-ปฏิรูปการเมือง-ชายแดนใต้

2017-12-17 07:55:02

คนไม่ประทับใจรัฐบาลแก้ปัญหา ศก.-ปฏิรูปการเมือง-ชายแดนใต้

"นิด้าโพล"เผยผลงานรัฐบาลที่ประชาชนไม่ประทับใจ 3 อันดับแรก การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การปฏิรูปการเมือง และการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธ.ค. จำนวน 1,250 ตัวอย่าง เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของพล,อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 23.68 ระบุว่า ประทับใจมาก ร้อยละ 34.56 ระบุว่า ค่อนข้างประทับใจ ร้อยละ 21.60 ระบุว่า ยังไม่ค่อยประทับใจ ร้อยละ 19.68 ระบุว่า ไม่ประทับใจเลย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความประทับใจต่อผลงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 75.68 ระบุว่า การให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อันดับ 2 ร้อยละ 64.80 ระบุว่า การทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และอันดับ 3 ร้อยละ 62.56 ระบุว่า การจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้า การจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ วินจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบชายหาด ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

สำหรับผลงานที่ไม่ประทับใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.16 ระบุว่า การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ปัญหาปากท้องของประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 47.76 ระบุว่า การปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้ง และอันดับ 3 ร้อยละ 47.28 ระบุว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


แท็กที่เกี่ยวข้อง