อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงพักโทษ “กำนันเป๊าะ”

2017-12-15 18:35:30

อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงพักโทษ “กำนันเป๊าะ”

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงพักโทษกรณีพิเศษ น.ช.สมชาย คุณปลื้ม หรือ “กำนันเป๊าะ” มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ ต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แถมมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นผู้สูงอายุมีอายุเกิน 70 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยได้สรุปผลการพิจารณาเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีปกติ จำนวน 407 ราย และกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 รายนั้น ต่อมาในวันที่ 14 ธ.ค.2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.ยุติธรรม ได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 รายดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษกรมราชทัณฑ์ ได้นำเสนอ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 92 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ประกอบประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงฯ พ.ศ.2560 โดยนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจำนวน 2 ราย ประกอบไปด้วย น.ช.สมชาย คุณปลื้ม คดีสนับสนุนให้เจ้าพนักงาน (มีหน้าที่ซื้อทรัพย์) ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และคดีร่วมกันใช้ จ้างวาน ให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองฯ และน.ญ.จันทร์เพ็ญ สืบเม้ย คดีมีและพยายามจำหน่ายยาบ้า

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าว มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ได้รับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษครั้งหลังสุด โดย น.ช.สมชาย มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุมีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วน น.ญ.จันทร์เพ็ญป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่ 3 ซึ่งการพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้นักโทษเด็ดขาดได้รับการดูแลและรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม และที่สำคัญได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายกับครอบครัว