ปลดฟ้าผ่า "หมอเปรม" พ้นประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น

2017-02-25 15:06:08

ปลดฟ้าผ่า "หมอเปรม" พ้นประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น

Advertisement

วันที่ 25 ก.พ. 60 เวลา 12.00 น. นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมไตรมาสแรก ประจำปี 2560 ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ได้รับมติจากที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และเป็นประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างถูก ม.44 สั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

มติที่ประชุมจึงเสนอถอดถอนนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ ออกจากตำแหน่งประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น และมีมติแต่งตั้งตนเองเป็นประธานฯ คนใหม่ แทนนายเปรมศักดิ์  เนื่องจากหากจะรอนายเปรมศักดิ์ กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีก ก็ไม่ทราบจะต้องรอคอยระยะเวลานานเท่าไร
โดยเลขาฯ สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น จะเสนอชื่อประธานฯคนใหม่ คือ นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ไปยังสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อแต่งตั้งตนเป็นประธานสมาคมสันนิบาตจังหวัดขอนแก่นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
อนึ่งเหตุที่นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ถูกคำสั่ง คสช.ที่ 50/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้เพื่อรอกระบวนการสอบสวนเอาผิดทางวินัย