ยื่น ป.ป.ช.สอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

2017-12-15 14:30:39

ยื่น ป.ป.ช.สอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

Advertisement

ทนายความบริษัทเอกชนร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายณรงค์ฤทธิ์ ศรประสิทธิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทแม่โขงเทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ตรวจสอบกรณี ขสมก.จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน สืบเนื่องจาก ขสมก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารจำนวน 489 ต่อมาได้มี กลุ่มบริษัทเสนอราคาและได้รับการพิจารณาจาก ขสมก. แต่ด้วยวิธีการในการเปิดประมูลรถยนต์ของ ขสมก. มีลักษณะการดำเนินการที่อาจไม่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารจำนวน 489 คัน ในครั้งนี้มีเหตุผลเชื่อว่าจงใจกระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนิติบุคคลและทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์โดยสารที่สูงเกินไป จึงขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) กล่าวถึงการประชุมบอร์ด ขสมก.เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 20 ธ.ค. ว่า แม้ราคารถเมล์เอ็นจีวีจะสูงกว่าราคากลาง แต่ถ้าไม่เกินวงเงินที่มติ ครม.อนุมัติ และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เราก็ไม่คัดค้าน เพราะเราต้องการถใหม่ อยากได้มาแทนรถเก่าเต็มที่แล้ว แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามตนอาจจะไปฟังมติบอร์ด ขสมก.ด้วยเพื่อรับทราบเหตุผลในการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี