วันนี้มีอะไร: 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ

2017-12-16 00:00:35

วันนี้มีอะไร: 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ

Advertisement

วันกีฬาแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2510 ต่อมาในปี 2532 ทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 16 ธ.ค.ของทุกปีเป็น "วันกีฬาแห่งชาติ"


2 ปีก่อน
พ.ศ. 2558
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) เสด็จฯแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพศิรินทร์ 


145 ปีก่อนพ.ศ. 2415
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสอินเดียและพม่าเป็นเวลา 3 เดือน


108 ปีก่อน
พ.ศ. 2452
วันก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
100 ปีก่อน
พ.ศ. 2460
วันเกิด อาร์เทอร์ ซี. คลาร์ก นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งผลงานของเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ได้แก่นิยายชุด จอมจักรวาล (Space Odyssey) และชุด ดุจดั่งอวตาร (Rendezvous with Rama)