ไล่เช็กบิลปล่อยกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

2017-12-14 18:15:39

ไล่เช็กบิลปล่อยกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

Advertisement

ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 ระบุ ได้สั่งการให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟเรียกคืนเงินกู้กว่า 2,200 ล้านบาท ปมปล่อยกู้ผิดระเบียบ ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายณรงค์พล พัฒนศรี ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ที่มีอดีตผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์รวม 6 คน ได้กู้เงินซื้อที่ดินทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผิดระเบียบจำนวน 199 สัญญา วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556-2560 ว่า ต้องแบ่งความผิดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนของผู้กู้ 6 คน มีความผิดในฐานผิดสัญญาเงินกู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกเงินกู้คืน ส่วนที่ 2 คือคณะกรรมการสหกรณ์ฯจำนวน 5 ชุด ที่มีการจ่ายเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งสามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ หากเงินกู้ไม่ได้รับคืนหรือรับคืนไม่ครบ กรรมการที่ปล่อยเงินกู้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

“ขณะนี้นายทะเบียนได้ออกคำสั่งให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดปัจจุบัน เรียกผู้กระทำผิดทั้ง 2 ส่วน ให้ชดใช้เงินให้กับสหกรณ์ฯแล้ว รวมถึงให้วางแผนฟื้นฟูสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสมาชิก เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่หากผู้กระทำผิดไม่ยอมชดใช้ ก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ยืนยันว่า ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่ดีและน่าเชื่อถือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนน้อย และเป็นเรื่องของบุคคลเท่านั้น”นายณรงค์พล