"หญิงหน่อย"จี้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

2021-11-16 17:08:04

"หญิงหน่อย"จี้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

Advertisement

"หญิงหน่อย"รับฟังปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ จี้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จ.ระยอง ยื่นหนังสือถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และนายอำนาจ แสงศรี นางธัชญา จวงสันทัด ทีมงานไทยสร้างไทย หลังลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาโดยเฉพาะสถานการณ์ราคาสับปะรดตกต่ำ ที่ปัจจุบันขายได้เพียง กิโลกรัมละ4.50 บาท แต่ต้นทุนจริง อยู่ที่ 5.50บาท ทำให้ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นตัด ผลผลิตที่หน้าไร่

หลังรับหนังสือ คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่าจะนำปัญหาที่เกิดขึ้น ไปสู่การแก้ไข พร้อมกล่าวให้กำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรเพราะคนกลุ่มนี้ถือ เป็นคนฐานใหญ่ของประเทศ และกำลังได้รับความทุกข์ยาก จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้องเจอทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง และเมื่อเกษตรกรขาดรายได้ ทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าเกษตรกรจึงยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งทำยิ่งเจ๊ง ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้  รัฐบาลจึงต้องกู้ ซึ่งกู้ไปแล้วกว่า 9.3 ล้านล้านบาท พรรคไทยสร้างไทยจึงมีแนวคิด สู้เพื่อเกษตรกร สู้เพื่อคนตัวเล็ก โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรทุกข์ยาก เห็นว่าเป็นเรื่องที่แก้ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยความใส่ใจจากรัฐบาล

คุณหญิงสุดารัตน์  มองว่าการแก้ไขต้องแก้ 3 ระยะ ระยะเร่งด่วนจะขอไปเจรจากับโรงงานเพื่อหาข้อสรุปก่อนนำไปพูดคุยกับรัฐบาลหาช่องทางการรับซื้อ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องออกไปพูดคุยเร่งหาตลาด รองรับผลผลิตของประชาชน ต้องหาแนวทางอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ค้ารายอื่นได้ จากนั้นจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  รมว.พาณิชย์ เพื่อนำตัวแทนเกษตรกร ไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการประกันรายได้ ที่ได้เคยสัญญาไว้กับประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต้องมาดูเรื่องต้นทุนการผลิต เรื่องการแปรรูป อาจรวมตัวในรูปแบบของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน จากนั้นพิจารณาตั้งกองทุนให้กู้ยืม เรียกว่ากองทุนวิสาหกิจชุมชน โดยให้ทุนไปใช้จ่าย เช่นการตั้งโรงแปรรูป ต่อยอดสร้างอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นจึงค่อยผ่อนชำระ ในภายหลัง ส่วนใหญ่เกษตรกร เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร จึงจำเป็นต้องมีกองทุน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องเข้าถึงได้