เพชรบุรีจัดงาน 10-12 ธ.ค. เดินหน้าพัฒนาเมืองด้านอาหารยูเนสโก

2021-11-16 16:42:03

เพชรบุรีจัดงาน 10-12 ธ.ค. เดินหน้าพัฒนาเมืองด้านอาหารยูเนสโก

Advertisement

เพชรบุรีเตรียมจัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA – AM Food Festival) ระหว่าง 10-12 ธ.ค. เดินหน้าพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ยกระดับนานาชาติเมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเตรียมการ เพื่อจัดกิจกรรม ยกระดับการพัฒนาเมืองเพชร พร้อมจัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA – AM Food Festival) ขึ้น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หลังจากวันเปิดเมือง มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาเที่ยวหาดชะอำ เยอะขึ้นเรื่อย ๆ และนับเป็นโอกาสดี ที่ทางยูเนสโกได้ประกาศให้ จ.เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านอาหาร จึงเร่งขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางที่ยูเนสโกกำหนด คือการจัดให้มีกิจกรรมระยะสั้น 1 ปี และกิจกรรมระยะกลาง 2-3 ถึง 5 ปี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความคิดริเริ่มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ร่วมกันของคนในเพชรบุรี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการ ปรับปรุงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งได้ประสานกับทางหอการค้าและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานงานแรกขึ้นมาเป็นงานสำคัญในปีนี้ คืองาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA – AM Food Festival ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 2564 บริเวณชายหาดชะอำ โดยจะมีการออกร้านอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ทั้งหมดจากผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปมาจำหน่ายภายใน 3 วันนี้ด้วย รวมถึง Dinner ชิมอาหารเด็ดเพชรบุรี พร้อมทั้ง บูธอาหาร ที่มาออกร้านจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เรารังสรรค์อาหารขึ้นมาจากวัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว 10-12 ธันวาคมนี้ ปักหมุดไว้ที่บริเวณหาดชะอำ จ.เพชรบุรี มาร่วมฟื้นเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรฐาน Clean Food Good Taste และมาตรฐาน Sha + ยืนยันความพร้อมความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาชื่นชมสถานที่สวยงาม อาหารที่อร่อยของ จ.เพชรบุรี


ด้านนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ทุกองค์กรภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมจับมือขานรับพัฒนาเมืองเพชรบุรี เพื่อที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันด้านเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์จากโควิด19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องผ่านช่วงความยากลำบากกันมา แต่หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดเมือง จึงอยากให้เกิดภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีที่จะมีแต่รอยยิ้ม ให้มีความสดใสในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพชรบุรีมีชื่อเสียงคือเรื่องของอาหารในความหลากหลาย ที่เรามีวัตถุดิบจะเป็นมะนาว เกลือ พริก น้ำตาลที่จะผนึกหล่อหลอมกับวัฒนธรรมต่างๆที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งอาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น รวมอัตลักษณ์ความพิเศษของจังหวัดเพชรบุรี และพร้อมความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ทุกภาคส่วนก็จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน เดินหน้า พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของ UNESCO ยกระดับนานาชาติ เรียกความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองเพชรบุรี