แม่พระของเด็กๆ "ปู" ใจดีแจกทุนการศึกษาครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์

2017-12-14 14:00:54

แม่พระของเด็กๆ "ปู" ใจดีแจกทุนการศึกษาครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์

การให้ที่ยิ่งใหญ่ของ "ปู ไปรยา" คือการให้ "การศึกษา" เป็นปณิธานของปู ที่ตั้งใจทำด้วยจิตใจเพื่อเผื่อแผ่ผู้อื่นและยึดถือสนับสนุนด้านการศึกษากับมูลนิธิต่างๆตลอดมาแต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพราะทางครอบครัวขาดทุนทรัพย์ด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างกันไปในวันนี้ปูจึงอยากสนับสนุนทุนการศึกษา อุปการะเด็ก ที่อยากเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ตั้งแต่อายุ 12-15 ปี ปูจะช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับชั้นที่สูงที่สุดที่เด็กสามารถเรียนได้ ในปี 2560 นี้ รับอุปการะ 2คน เพื่อเด็กจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีอาชีพ และดำเนินชีวิตก้าวหน้าด้วยตัวเองถ้าเขามีการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Advertisement
พี่ปู ขอให้น้องๆที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา เขียนจดหมายหาพี่ปู บอกเล่าเรื่องราวของน้องๆ และตอบคำถามของพี่ปู 2ข้อ ดังนี้
‎1.ถ้าน้องๆได้ทุนการศึกษานี้ จะนำการศึกษาที่ได้มาทำอะไร
‎2.น้องๆจะนำการศึกษาและความรู้จากทุนนี้เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างไร

Advertisement
ส่งมาที่ : พี่ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก

320/159-160 อาคารลุมพินีปาร์ค A
ถนน รัตนาธิเบศร์ ต.บางกะสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง