"ชินวรณ์" กังขาภาค ปชช. ต้องการอะไร

2021-11-16 09:54:05

 "ชินวรณ์" กังขาภาค ปชช. ต้องการอะไร

Advertisement

"ชินวรณ์" กังขาภาค ปชช. ต้องการอะไร แก้ไข รธน. ต้องอาศัยเสียง ส.ว. แต่กลับเสนอโล๊ะทิ้ง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.ป  ในฐานะรองประธานวิปพรรค กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และประชาชน จำนวน 1.3 แสนคนลงชื่อเสนอ โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ส.ส.อภิปราย และมีคำถามกับภาคประชาชน ประการแรก หลักการในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เราใช้มา ที่เราเรียกว่าหลักการในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากเรายังมีคำถามเหล่านี้อยู่ในสังคม ก็จะมีความขัดแย้งตามมา

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ประการที่สอง การยกเลิก ส.ว. ให้มีสภาเดียว ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยในไทย มีเพียงแต่ในระบอบเผด็จการเท่านั้น ประการที่สาม การจัดตั้งผู้ตรวจการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการศาลยุติธรรม และผู้ตรวจการในองค์กรอิสระ การจะตั้งขึ้นมาใหม่จะขัดหรือแย้งต่อ 3 อำนาจอธิปไตยที่มีอยู่หรือไม่ ประการที่สี่ ที่มาขององค์กรอิสระ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้นักการเมืองเข้าไปเป็นผู้ตรวจ หรือไปสรรหา หากวันหนึ่งพรรคการเมืองมีเสียงข้างมากเป็นเผด็จการรัฐสภาจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร นอกจากนั้น การยกเลิกคำสั่งของผู้ทำรัฐประหาร ซึ่งแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อรัฐประหารกลายเป็นอำนาจรัฐฏาธิปัตย์ คำสั่งยอมมีฐานะเป็นกฎหมาย จึงอยากถามกระบวนการยกเลิกจะทำอย่างไร และสุดท้าย ผู้เสนอร่างทราบดีว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ต้องใช้เสียงสว.1ใน3 หรือ 83 เสียง ในการให้ความเห็นชอบในวาระหนึ่งรับหลักการ หากไม่ถึงร่างต้องตกไป แต่การเสนอยกเลิกส.ว. เป็นการตีเข้าโดยตรง จึงอยากถามว่าผู้เสนอมีความต้องการอะไร จึงเสนอลักษณะนี้ ทั้งนี้ ประชาธิปัตย์ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขจะขอฟังคำชี้แจง เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป