สุ่มตรวจขนมปังไส้เผือก-สังขยา พบสารกันบูดไม่เกินค่ามาตรฐาน

2017-12-14 11:45:13

สุ่มตรวจขนมปังไส้เผือก-สังขยา พบสารกันบูดไม่เกินค่ามาตรฐาน

ฉลาดซื้อสุ่มตรวจขนมปังสอดไส้สังขยาและเผิอก 19 ตัวอย่าง พบสารกันบูดทุกตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมุลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงว่า นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 201 ประจำเดือน พ.ย. ได้ทดสอบปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ซึ่งเป็นสารกันบูดที่นิยมใช้ในขนมปังสอดไส้ จำนวน 14 ยี่ห้อ 19 ตัวอย่าง ทั้งไส้สังขยา และไส้เผือก ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุกตัวอย่างพบการปนเปื้อนของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) กำหนดให้ใช้กรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมอบที่มีการปรุงแต่งรสชาติ และส่วนผสมสำเร็จรูปได้สูงสุดไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม ส่วนกรดซอร์บิก สามารถพบในอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และหากมีการใช้สารกันเสียทั้ง 2 ชนิดรวมกัน จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง