นายกฯตั้งปลัดกระทรวง หน.ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2021-11-13 19:58:56

นายกฯตั้งปลัดกระทรวง หน.ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

Advertisement

นายกฯตั้งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยสาระสำคัญคือ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าศูนย์ รวมถึงให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป