"บิ๊กป้อม"ลุยนครสวรรค์ลั่นน้ำบึงบอระเพ็ดมีมากให้ทำนาปังในรอบ 7 ปี

2021-11-12 13:33:15

"บิ๊กป้อม"ลุยนครสวรรค์ลั่นน้ำบึงบอระเพ็ดมีมากให้ทำนาปังในรอบ 7 ปี

Advertisement

"บิ๊กป้อม"นำทีม พปชร.ลุยนครสวรรค์เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ดสู่แก้มลิงแก้ภัยแล้ง น้ำท่วม  เผยปีนี้น้ำในบึงบรเพ็ดมีมากกว่าทุกปี พร้อมเปิดให้ทำนาปังเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์  รมช.คลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ลงพื้นที่ตรวจและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จ.นครสวรรค์ ถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีแม่น้ำปิง วัง ยม น่านไหลผ่านเข้ามาและเกี่ยวข้องในหลายจังหวัด ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถมีน้ำใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก

ในการลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำหรือแก้มลิงขนาดใหญ่ของภาคกลางตอนบนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เพื่อกักเก็บน้ำเป็นน้ำต้นทุนไว้สำหรับการกระจายน้ำเพื่อชุมชนและทำการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการภายในปี 2566 เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพให้กับชาวนครสวรรค์และภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในครั้งนี้ลงมาดูความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการบึงบอระเพ็ด ในเรื่องการรับน้ำและระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุด เนื่องจากว่าในปีนี้น้ำในบึงบอระเพ็ดมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะมีการเปิดให้ชาวนาได้ทำนาปัง เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี