รมว.คมนาคมติดตามพัฒนาหัวลำโพงเป็นศูนย์คมนาคมกลางเมือง

2021-11-11 02:00:30

รมว.คมนาคมติดตามพัฒนาหัวลำโพงเป็นศูนย์คมนาคมกลางเมือง

Advertisement

รมว.คมนาคมประชุมติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นศูนย์คมนาคมกลางเมือง รวมถึงจัดสรรพื้นที่บางส่วนสำหรับเชิงพาณิชย์ให้ทันสมัย พร้อมทั้งมีพื้นที่กิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยคงอัตลักษณ์เดิม 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม ประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแนวทางการพัฒนาตลอดแนวเส้นทางบางซื่อ – หัวลำโพง ผ่านแอปพลิเคชันซูม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และ เข้าร่วมการประชุม


ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย ส่งผลให้สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยลดบทบาทลง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง (ในอนาคต) ดังนั้น จึงควรนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

1. สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) : บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ได้วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์คมนาคมกลางเมือง รวมถึงจัดสรรพื้นที่บางส่วนสำหรับเชิงพาณิชย์ให้ทันสมัย พร้อมทั้งมีพื้นที่กิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยยังคงความเป็นอัตลักษณ์เดิม สอดคล้องกับความสมัยใหม่ และรูปแบบการดำเนินชีวิต  

2. พื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ – สถานีหัวลำโพง : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนแบบโครงการ Missing Link โดยเฉพาะบริเวณสถานีราชวิถี (อยู่บริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดี) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาล


อย่างไรก็ตาม บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการสถานีธนบุรี : แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ศูนย์วิจัยเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง พื้นที่เชิงพาณิชย์ และพื้นที่อยู่อาศัย  

2. โครงการพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางพระรามเก้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะของสัญญา และทำสรุปพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ได้รับทราบ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

1. การพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณาแนวทางการหยุดให้บริการรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยเร็ว เพื่อให้มีความชัดเจนในเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

2. สำหรับการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด อาจจะพิจารณาการออกแบบที่แตกต่างไปจากเดิม คือ การประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่หัวลำโพง โดยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Developer) เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เกิดมีแนวความคิดที่หลากหลายมากขึ้น

3. แนวทางการลงทุนของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ควรพิจารณาว่า จะมีแนวทางการลงทุนเช่นใด หากพิจารณาแล้วว่า การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยมากที่สุด เห็นควรให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ขนานกันไป เพื่อไม่ให้การดำเนินการโครงการล่าช้า