แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ

2021-11-09 21:26:24

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ

Advertisement

สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่อุโบสถวัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) อายุ 56 พรรษา 35 วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ อายุ 32 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.7 ปวส. ป.บส. วัดกุยบุรี เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและถวายสักการะในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) เกิดเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2509 ที่บ้านเลขที่ 406 หมู่ที่ 9 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2530 ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กทม. โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษา สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค และสำเร็จการศึกษา พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2543 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเวที เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2551 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิสุทธิ์ วุฒิธรรมคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2559 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์