"ธัญวัจน์​"เตรียมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

2021-11-07 04:00:32

"ธัญวัจน์​"เตรียมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

Advertisement

"ธัญวัจน์​""ชี้ประเด็นการเหยียดถิ่นกำเนิดแค่หนึ่งตัวอย่างในสังคม​ เตรียมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ธัญวัจน์​ กมลวงศ์วัฒน์​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล​ กล่าวว่า กรณีคลับเฮาส์Toxic  มีการดูหมิ่นเหยียดหยาม ทั้งรูปร่างหน้าตา ถิ่นกำเนิด ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมทางเพศ รวมถึงมีการจัดเกรดแบ่งชนชั้น นี่คือการเหยียดหยามลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการกีดกันแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นแค่ 1 ตัวอย่างของการเหยียดผู้อื่นในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นเพศ ประเด็นกลุ่มชาติพันธ์ หรือ สภาพร่างกาย เป็นต้น และเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน วันนี้ในหลายประเทศมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ อย่างเช่น เยอรมนี อังกฤษ นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย เป็นต้น และประเทศไทยนั้นก็จำเป็นต้องมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม  ซึ่งในอนาคตพรรคก้าวไกลจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมสิทธิส่วนบุคคล​และพิทักษ์ศักศรีความเป็นมนุษย์แก่พี่น้องประชาชน​ ธัญวัจน์กล่าว