แจกเน็ตฟรี 3 ปีของขวัญปีใหม่คนชายขอบ

2017-12-13 16:30:36

แจกเน็ตฟรี 3 ปีของขวัญปีใหม่คนชายขอบ

รัฐบาลทุ่มงบกว่า 4,683 ล้านบาท มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบทั่วประเทศ ใช้เน็ตความเร็วสูงฟรี เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 3 ปี เริ่ม 1 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบ ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ 3,920 หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 3 ปี ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,683.73 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีรายน้อยของกระทรวงการคลัง กสทช. คาดว่าจะมีประมาณ 520,000 ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรัฐบาล ในที่ประชุม กสทช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ สำนักงาน กสทช. จะประสานฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลังต่อไป


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง