สธ.ไฟเขียวฉีดวัคซีนแอสตร้าฯกระตุ้นเข็ม 3 คนฉีดซิโนฟาร์ม

2021-11-05 16:21:20

สธ.ไฟเขียวฉีดวัคซีนแอสตร้าฯกระตุ้นเข็ม 3 คนฉีดซิโนฟาร์ม

Advertisement

สธ.ไฟเขียวฉีด "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" กระตุ้นเข็ม 3 ให้คนฉีดซิโนฟาร์ม เริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้แก่ผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มแล้ว ว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขระบุมาตลอดว่าให้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ได้ แต่อยู่ระหว่างรอทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมา ล่าสุดทางราชวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลมาแล้ว ทางคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ โดยขอให้ผู้ที่ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ติดต่อหน่วยฉีดวัคซีน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอฉีดกระตุ้นได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ รวมถึงคนที่ฉีดซิโนแวค ไขว้กับวัคซีนซิโนฟาร์ม ก็สามารถขอรับการฉีดกระตุ้นได้ อย่างไรก็ตาม การฉีดกระตุ้นเข็ม 3 นั้นขอให้ดำเนินการฉีดให้กับผู้ที่ฉีดตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 ลงมาก่อน

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ยังมีมติดังนี้ 1. ให้ฉีดใต้ผิวหนังได้ ซึ่งพบว่าได้ผลดี อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าเพราะใช้วัคซีนปริมาณน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ให้ฉีดได้ในกรณีที่มีวัคซีนน้อยไม่เพียงพอ 2. แนวทางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีน ป้องกันโควิด  สามารถฉีดพร้อมกันได้ จากเดิมที่ให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ 3. ให้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในคนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ครบ 2 เข็ม โดยวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา โดยห่างจากเข็ม 2 นาน 6 เดือนขึ้นไป หรือภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ และ 4. การให้วัคซีนกรณีแพ้วัคซีน สามารถเปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์แนวทางการให้วัคซีน ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ ส่วนกรณีมีความจำเป็นอื่นๆ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาตามข้อกำหนดของประเทศปชายทาง