233 ปี “เสาชิงช้า” ถึงเวลาบูรณะ (อีกครั้ง)

2017-12-13 16:55:54

   233 ปี “เสาชิงช้า” ถึงเวลาบูรณะ (อีกครั้ง)

ถือฤกษ์งามยามดีวันที่ 12 ธ.ค.2560 ทำพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า สถานที่ประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อทำการบูรณะอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น150 วันทั้งนี้การบูรณะเสาชิงช้านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง โดยการบูรณะครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยครั้งนั้นไม้เสาชิงช้ามีความชำรุดผุในเนื้อไม้ทุกส่วนจนไม่อาจบูรณะซ่อมแซมได้ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยการเปลี่ยนเสาใหม่ทั้งหมด เน้นการแก้ไขการผุกร่อนระยะยาว โดยความเห็นชอบจากกรมศิลปากรเสาชิงช้า เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวายของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นเสาชิงช้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ สูง 21.15 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานกลมประมาณ 10.50 ม. ฐานกลมก่อเป็นฐานปัทม์ทำด้วยหินล้างสีขาว พื้นบนปูกระเบื้องดินเผาสีแดง มีบันได 2 ขั้น ทั้ง 2 ด้าน ตามแนวโค้งของฐานติดแผ่นจารึกประวัติเสาชิงช้า เสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบ 2 คู่ เป็นเสาหัวเม็ด ล้วนทำด้วยไม้สักกลึงกลม โครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงาม กระจังและหูช้างไม้เป็นลวดลายไทย ทั้งหมดทาสีแดงชาดติดสายล่อฟ้าจากลวดลายกระจังด้านบนลงดิน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครแม้พิธีโล้ชิงช้าได้เลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ก็ตาม


Advertisement
ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2492นับตั้งแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2327ปัจจุบันเสาชิงช้ามีอายุประมาณ 233 ปี


แท็กที่เกี่ยวข้อง