"เสรีพิศุทธ์"แนะหาคนขยันทำงานจริงนั่งประธานวิปรัฐบาล

2021-11-04 14:00:17

"เสรีพิศุทธ์"แนะหาคนขยันทำงานจริงนั่งประธานวิปรัฐบาล

Advertisement

"เสรีพิศุทธ์"ยันจุดยืน  "เสรีรวมไทย" ไม่ยกเลิก ม. 112 แต่ควรแก้บทลงโทษ   แนะรัฐบาลหาคนขยันทำงานจริง ๆ เป็นประธานวิปรัฐบาล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า กรณีมาตรา 112 ทางพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้สุดโต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราจำเป็นต้องปกป้องสถาบัน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนด้วย เพราะเราเป็นส.ส. ซึ่งเราต้องดูสองทาง ไม่ทิ้งน้ำหนักไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะสถาบันสำคัญกับประเทศชาติมาก จะไปยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์ได้อย่างไร แต่ก็ต้องมองเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนหลายเรื่อง ความซวยจึงตกอยู่กับประชาชน ซึ่งพรรคเสรีรวมไทยคิดว่าไม่ควรยกเลิก มาตรา 112 แต่ควรแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดที่มีอัตราโทษหนักเกินไปหรือไม่

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีองค์ประชุมสภาวันแรกเหลือน้อย จนนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในขณะนั้นต้องสั่งปิดประชุมระหว่างพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ….ยังไม่แล้วเสร็จว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ต้องควบคุมองค์ประชุมให้ครบ ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้าน กรณีที่เกิดขึ้นอาจเป็นประธานวิปรัฐบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ขาดคนคอยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้อยู่ทำหน้าที่ ซึ่งบางคนอาจจะไม่อยู่ในห้องประชุม เพราะต้องไปเตรียมงานต่างๆ หรืออยู่หน้าห้องประชุม ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่สภาผู้แทนราษฎร ขาดประธานวิปรัฐบาล จึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น  ส่วนใครจะมาเป็นประธานวิปรัฐบาลนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจัดคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันทำงานจริงๆ สามารถเป็นประธานวิปรัฐบาลได้ ไม่ควรเอาคนที่เลอะเทอะมาก เพราะหากประธานวิปรัฐบาลไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ มันก็จะเป็นแบบนี้