"สุชาติ"เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง

2021-11-01 11:45:00

"สุชาติ"เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง

Advertisement

รมว.แรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO ปากน้ำชุมพร รับหนังสือจากผู้ประกอบการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเล

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงชุมพร (Port In and Port Out Control Center : PIPO) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการสกัดกั้นปราบปรามขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก เพื่อสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล พร้อมทั้งให้การสนับสนุน แนะนำและช่วยกำกับการปฏิบัติของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่มาพบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยได้มารับฟังบรรยายสรุปจาก ผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเลในพื้นที่

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน และคณะได้ตรวจเรือแจ้งเข้าจำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือครอบกะตะ ส.ชัยนาวี 999 มีลูกเรือ 9 คน เป็นคนไทย 1 คน และเมียนมา 8 คน สำหรับมาตรการการดูแลแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนายจ้างลูกจ้างให้รับทราบถึงมาตรการป้องกันโควิด- 19ภาคเอกชนให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างต่างด้าวไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการตรวจ ATK ทุกครั้งที่มีเรือเข้า - ออก

ขณะเดียวกัน นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายพิศาล ศันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร ได้ยื่นหนังสือต่อ รมว.แรงงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงทะเล โดย รมว.แรงงานได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลว่า การที่ผู้ประกอบการจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา อยากจะให้มีการจ้างแรงงานไทยก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในเดือน พ.ย. 2564 เนื่องจากประเทศไทยชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือน มี.ค.  2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องหลายประเด็นได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในแต่ละประเภทกิจการสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อไป