พระองค์โสมฯ เสด็จทรงยกฉัตรเจดีย์ วัดไม้เรียง เมืองคอน

2017-12-13 10:35:57

พระองค์โสมฯ เสด็จทรงยกฉัตรเจดีย์ วัดไม้เรียง เมืองคอน

Advertisement

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตรเจดีย์ ณ วัดไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับเครื่องบินที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดไม้เรียง เวลา 18.27 น.รถยนต์ที่นั่งถึงวัดไม้เรียง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลรายงาน ทรงเสด็จไปยังแท่นที่ประทับฐานยอดฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูฉัตร ทรงถือสายสูตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงยกฉัตรเจดีย์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ นายพุทธ กฤชคงพันธุ์ นายอำเภอฉวาง กราบทูลเบิกผู้บริจาคเงินเข้าเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 5 ราย ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบำรุงวัดเข้ารับของที่ระลึก จำนวน 150 ราย ทรงปลูกต้นจันกะพ้อ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จตามลำดับ

สำหรับวัดไม้เรียงตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.บลไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2373 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2471 ได้รับการบริจาคที่ดินโดยนายบุญ นางรอด มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ โรงเรียนวัดไม้เรียง โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงวัดไม้เรียง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวม 18 รูป และเป็นพระอุปัชฌาย์ ถึง 3 รูป ได้แก่ หลวงพ่อทองใหม่ หลวงพ่อสังข์ และพระครูญาณวรากร ปัจจุบันมีพระครูปัญญาสิริสุนทร เป็นเจ้าอาวาสวัดไม้เรียง และเป็นเจ้าคณะตำบลนากะชะ ครองวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 7 รูป ในด้านเสนาสนะ วัดไม้เรียงได้ก่อสร้างพระอุโบสถเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปั้นโบราณ และมีพระพุทธรูปไม้เก่าแก่ปางอุ้มบาตร ทำจากไม้แก่นขนุน อายุกว่า 100 ปี เป็นที่สักการะนับถือของคนในชุมชน และเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยแรงศรัทธาพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างเจดีย์ทรงศรีวิชัย ขนาดกว้าง 14 ศอก ยาว 14 ศอก สูง 42 ศอก ภายในบรรจุพระพุทธรูปเก่าแก่ เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ถ้วยจานชามโบราณ และได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองซึ่งเป็นพระประจำ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นประดิษฐาน จำนวน 27 องค์ เบื้องบนยกครอบด้วยฉัตร เพื่อเป็นสิริมงคล และปกป้องพิทักษ์รักษาให้แก่ชาว จ.นครศรีธรรมราช อยู่เย็นเป็นสุข พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์งอกงามตามฤดูกาล.