สธ.ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ต.บางสัก จ.ตรัง แล้ว

2021-11-01 03:00:26

สธ.ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ต.บางสัก จ.ตรัง แล้ว

Advertisement

สธ.ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19  ต.บางสัก จ.ตรัง แล้ว จัดยาและเวชภัณฑ์ดูแลที่บ้านครบถ้วน


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า จากการลงติดตามพื้นที่ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ที่พบการติดเชื้อโควิด- 19 ในหมู่บ้านหลายหลังคาเรือน มีการติดเชื้อกันภายในครอบครัวและแพร่สู่ชุมชน โดยในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ต.บางสักพบผู้ติดเชื้อจำนวน 35 ราย มี 4 รายที่ไปตรวจที่ รพ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. เมื่อทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ รพ กันตัง ได้รับข้อมูล ได้ซักประวัติเพิ่มเติมและตรวจอาการในวันที่ 28 ต.ค.ได้เตรียมระบบดูแลที่บ้าน(home isolation ) ได้จัดยาไปให้ผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 30 ต.ต. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มีบางคนที่มีอาการไอ มีเสมหะเล็กน้อย ขณะนี้ทุกคนได้รับประทานยาแล้วสองมื้อ และวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อ ซึ่งภายในถุงพระราชทานประกอบด้วย ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ ยาลดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัยและอาหารแห้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการสามารถดูแลรักษาที่บ้านได้ โดยมี รพ.กันตังติดตามเยี่ยมอาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้จัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อด้วยการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อเข้าระบบแล้ว 252 ราย และจัดตั้งศูนย์ดูแลในชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีจำนวนเตียงใน CI เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 204 เตียง เป็น 412 เตียง คาดว่าจะจัดตั้งได้ครบทุกอำเภอภายในสัปดาห์นี้ และทางเขตสุขภาพที่ 12 ได้เพิ่มการสำรองยาโดยจัดส่งยาให้จังหวัดตรังวันนี้เพิ่มอีกสองแสนเม็ด ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอ และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว