เตรียมของบ 6.5 ล้านสร้างรั้วกันช้างป่า

2017-12-12 15:20:44

เตรียมของบ 6.5 ล้านสร้างรั้วกันช้างป่า

เตรียมของบ 6.5 ล้านบาท เร่งสร้างรั้วกันช้างป่าบุกเข้ารบกวนชุมชนเมือง ด้าน นายก อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่เสนอรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า หลังจากชาวบ้าน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากโขลงช้างป่าละอูบุกเข้าทำลายพืชไร่ พังบ้านพักอาศัย และรถยนต์เสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวขณะนี้ได้ประสานของบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อทำโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระยะทาง 76 กม. ท้องที่ ต.ป่าเด็ง ระยะทาง 18 กม. และ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ระยะทาง 58 กม. เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2562-2564


นายมานะ กล่าวต่อว่า สำหรับปีงบประมาณ 2561 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จัดทำโครงการขอใช้เงินรายได้สร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่าในบริเวณวิกฤตระยะทางประมาณ 2.5 กม. โดยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ห้วยสัตว์ใหญ่ ดำเนินการสร้างแนวรั้วอีกประมาณ 3 กม. นอกจากนี้ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมอนุมัติงบประมาณ 6.5 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่า สำหรับสาเหตุที่ช้างป่าออกมาช่วงนี้ เนื่องจากพฤติกรรมช้างป่าเคยเคลื่อนย้ายอพยพจากป่าเขาหุบเต่าไปป่าละอูจากทิศตะวันออก ไปตะวันตก แต่ปัจจุบันมีการสร้างรั้วในพื้นที่ ต.ป่าเด็ง ทำให้ช้างเคลื่อนย้ายมารวมตัวบริเวณแนวรั้วที่ยังไม่ได้สร้างรั้วแนวเชื่อมต่อ

“ขณะนี้ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ มีการสร้างแนวรั้ว 3 ช่วง ไม่เชื่อมต่อเป็นแนวเดียวกันทำให้เกิดช่องว่าง ช้างป่าจึงเดินเข้าชุมชนได้ง่าย แม้ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานในท้องถิ่นจัดชุดลาดตระเวนป้องกันแต่ช้างยังฝ่าแนวเข้ามาได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำรั้วกันช้างระยะเร่งด่วนในจุดที่วิกฤติ โดยใช้งบประมาณของกรมอุทยานฯและงบของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับช้างที่ออกมากรมอุทยานฯได้ติดตามรูปพรรณ และสามารถระบุตัวช้างที่ออกมารบกวนเพื่อเสนอให้ผู้บริหารระดับนโยบายดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาจจะต้องย้ายป่าที่เกเรออกนอกพื้นที่” นายมานะ กล่าว

Advertisementด้านนางสุนันทา พิมพ์ไทย นายก อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ป่า สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องและในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ นายอำเภอหัวหินได้เชิญประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อเร่งหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะเร่งด่วน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ แต่โดยส่วนตัวต้องการให้รัฐบาลนำปัญหาช้างป่าละอูเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมานอกจากช้างจะทำลายทรัพย์สินพืชผลการเกษตรแล้ว ยังทำร้ายประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งได้เสนอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้ย้ายช้างป่าที่มีพฤติกรรมดุร้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม และขอยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยคิดทำร้ายช้าง แต่ขับไล่โดยใช้ลูกโป้งในช่วงกลางคืนซึ่งปัจจุบันใช้ไม่ได้ผล สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มการออกลาดตระเวนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพื่อเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ขณะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จัดตู้คอนเทนเนอร์หลบภัยให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงภัย 5 จุด 


ขณะที่ นางพรเพ็ญ สบเหมาะ ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-หนองพลับ ตามพระราชดำริ กล่าวว่า พื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ทั้ง 11 หมู่บ้าน มี 5 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปลอดภัยทางทหาร และ 6 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับที่ดินทำกินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชประสงค์ หลังจากที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ยากจนครอบครัวละ 23 ไร่ โดยห้ามขายหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นยกเว้นทายาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ และที่ผ่านมายอมรับว่าช้างป่าได้ออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนานหลายปี หลังจากพื้นที่ป่าบางส่วนที่สงวนไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางกว่า 5,000 ไร่ ถูกประชาชนจำนวนมากเข้าบุกรุกถือครองทั้งหมดเพื่อทำการเกษตร


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง