นายกฯปลื้มส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว

2021-10-15 10:32:48

นายกฯปลื้มส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว

Advertisement

​โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯปลื้มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ม.ค. - ส.ค. 64 ขยายตัว 11.58% 

เมื่อวันที่  15 ต.ค.  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พอใจมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.58 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ส.ค. ปี 2564 ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทยที่มีมูลค่าการส่งออกปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 103,958 ล้านบาท มังคุดและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 16,705 ล้านบาท ยางแท่ง มูลค่าการส่งออก 54,752 ล้านบาท น้ำยางข้น มูลค่าการส่งออก 32,172 ล้านบาท ยางแผ่นรมควัน มูลค่าการส่งออก 22,729 ล้านบาท มันเส้น มูลค่าการส่งออก 28,696 ล้านบาท แป้งมันสำปะหลัง มูลค่าการส่งออก 33,259 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมมีการขยายตัวได้ดี รวมถึงการมีตลาดส่งออกหลักที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเจรจาขยายช่องทางการค้าเพิ่มเติมผ่านการเจรจาการค้าเสรี อาทิ FTA อาเซียน-จีน รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ตะวันออกกลาง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ทุเรียน มังคุด ข้าวโพด และยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในการส่งออกไปต่างประเทศและยังคงรายได้หลักในการส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เกษตร BCG การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน และการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกได้