"วัคซีนโมเดอร์นา" เข้าไทย พ.ย. (มีคลิป)

2021-10-14 11:32:29

"วัคซีนโมเดอร์นา" เข้าไทย พ.ย. (มีคลิป)

Advertisement

บริษัทซิลลิค ฟาร์มาฯ ยัน "วัคซีนโมเดอร์นา" เข้าไทย พ.ย.นี้ ยื่นนำเข้าจากแหล่งผลิตใหม่ นายกสมาคม รพ.เอกชนชี้สัญญาเลื่อโอนสิทธิ์ได้แต่ไม่มีคืนเงิน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวในการแถลงข่าวชี้แจงการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล่าช้า ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ว่า บริษัทได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับทางบริษัทวัคซีนโมเดอร์นาทุก 1-2 สัปดาห์ ซึ่งเข้าใจว่าการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงพยายามหาวัคซีนจากแหล่งผลิตใหม่ เดิมเป็นแหล่งผลิตจากอียู ตอนนี้ทางบริษัทได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อปลายเดือน ก.ย. ขอนำเข้าจากแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ล่าสุด ที่ได้รับแจ้งคือจะมีการส่งวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประเทศไทยยังเป็นเดือน พ.ย. 2564 แต่ยังไม่ทราบวันที่ที่แน่นอน แต่วัคซีนจะทยอยเข้ามาสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดส จนครบ 1.9 ล้านโดส ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ส่วนที่เหลือ 6.8 ล้านโดสจะส่งภายในไตรมาส 1 ของปี 2565  การส่งมอบวัคซีนในเดือน พ.ย. มีความแม่นยำสูง ทางบริษัทจะทำให้เกิดการส่งมอบในเดือน พ.ย.นี้ให้ได้ ขอยืนยันตรงนี้  เมื่อเข้ามาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

ด้าน นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคม  รพ.เอกชน กล่าวว่า ในเอกสารการจอง จะเห็นว่าสัญญาค่อนข้างยาวคือ เดือน ต.ค.2564- มี.ค. 2565 และมีการระบุบชัดเจนว่าสามารถเลื่อนการใช้สิทธิหรือว่าโอนสิทธิ์ ได้ ข้อดีคือวัคซีนดังกล่าวสามารถฉีดในเด็ก 12-17 ปีได้ ดังนั้นสามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุตรหลานได้ และในวงการแพทย์ปี 2565 วงการแพทย์จะมีการฉีดกระตุ้นอยู่แล้ว ดังนั้นพูดตรงๆ คือไม่มีเงื่อนไขเรื่องการคืนเงิน  เราหวังกับวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งประสิทธิผลต่างๆ ซึ่งหลายคนคาดหวังและไม่ยอมฉีดเข็มที่ 3 เพราะรอโมเดอร์นา แต่ส่วนตัวขอให้ไปฉีดเข็ม 3 ก่อน แล้วโมเดอร์นาให้เลื่อนออกไป เรากับทาง อภ.ในฐานะผู้ซื้อเหมือนกัน แต่ทางรพ.เดือดร้อนเพราะมีคนเป็นล้านๆคน

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสมาคมรพ.เอกชน ในการทำสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จากบริษัทซิลลิคฯ เป็นตัวแทนถูกต้องจากโมเดอร์นา โดยได้ลงนามมาตั้งแต่ก.ค. ซึ่งอภ.ก็ได้เร่งรัดทางบริษัทเรื่อยมา ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเราคำนึงความคาดหวังของประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนสั่งซื้อจาก รพ.เอกชน ไม่ได้มาจากงบภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งทางเราได้ติดตามเร่งรัดเกือบทุกวัน เมื่อมีความคืบหน้าก็จะชี้แจงให้ทราบ แต่เท่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าล่าช้า ทำให้ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม อภ.เป็นผู้ซื้อ จึงได้รับความเสียหาย เพราะจากความหวังว่าจะนำเข้าต.ค. แต่กลับต้องล่าช้าเพราะเห็นว่ามีข้อติดขัด ทั้งนี้หากบริษัทซิลลิคฯ ไม่สามารถส่งได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งล่าสุดก็ต้องพิจารณาว่ามีอะไรผิดสัญญาหรือไม่ หากมีก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการต่อไป