ชาวหัวหิน-ปราณบุรีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

2021-10-13 21:08:38

 ชาวหัวหิน-ปราณบุรีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

Advertisement

ชาวหัวหิน-ปราณบุรีพร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 ต.ค. นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วย นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Park Run @nywhere#7 ประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หัวหิน จากนั้นพร้อมใจกันจุดเทียนร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต บริเวณด้านหน้าศาลาจัตุรมุขประดิษฐานพระบรมรูปปั้นในหลวง ร.9 อ่างเก็บน้ำเขาเต่า


สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนประชาชนในเขตอำเภอหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น ขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภค - บริโภค และช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหายพร้อมกันนี้ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า นับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2506 สามารถเก็บกักน้ำได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับอุปโภค บริโภค ของชาวบ้านชุมชนเขาเต่า


ขณะที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟหัวหิน แลนมาร์คด้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้มีประชาชนชาวหัวหิน พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมจุดเทียนถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน