เปิดตลาดฉัตร์ไชย 18 ต.ค.

2021-10-13 16:07:16

เปิดตลาดฉัตร์ไชย 18 ต.ค.

Advertisement

เทศบาลเมืองหัวหินเข้มผู้ประกอบการค้าตลาดฉัตร์ไชย พร้อมเปิด 18 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ปลัดอำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดฉัตร์ไชย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อสำรวจประเมินมาตรการความปลอดภัยในตลาดฉัตร์ไชย ภายหลังพบผู้ประกอบการค้าและผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบราย เบื้องต้นเทศบาลเมืองหัวหินได้ประกาศให้ปิดตลาดฉัตร์ไชยชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 ต.ค.64 เพื่อระดมทำความสะอาดฆ่าเชื้อในตลาดก่อนประมินผลเพื่ออนุญาตให้เปิดการค้าขายได้อีกครั้ง


นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.หัวหิน กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์โควิด-19 คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ตลาดฉัตร์ไชย ตลาดสดเก่าแก่ของ อ.หัวหิน ล่าสุดพบผู้ป่วยสะสม 56 คน มีจุดเริ่มต้นจากแรงงานต่างด้าวติดเชื้อที่จำหน่ายน้ำแข็งอยู่ในตลาดจากนั้นแพร่เชื้อไปสู่ผู้ค้าแผงขายปลา แผงขายน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และจากการตรวจประเมินความพร้อมหลังจากปิดตลาดแล้ว 3 วัน ยืนยันว่าจะต้องปิดตลาดต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่ 17 ต.ค.นี้ ผู้เกี่ยวข้องในเทศบาลเมืองหัวหินจะต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนว่าผู้ค้าตัวจริงที่ทำสัญญาไว้กับเทศบาลในตลาดฉัตร์ไชยปัจจุบันมีกี่ราย มีการเซ้งแผงต่อให้บุคคลอื่นกี่ราย เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้เช่าที่ทำสัญญานำแผงไปใช้บุคคลอื่นเซ้งต่อหลายทอดทำให้ในทางปฏิบัติการสอบสวนโรคเป็นไปด้วยความยุ่งยาก ที่สำคัญผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT - PCR ในตลาด ควรจะต้องเป็นผู้ค้าตัวจริงในตลาดหรือลูกจ้างเท่านั้น


“เทศบาลหัวหินควรถือโอกาสนี้จัดระเบียบตลาดให้มีข้อมูลผู้ค้าตัวจริงที่ชัดเจน สามารถนำรายชื่อหรือผู้เกี่ยวข้องไปใช้เพื่อวางแนวทางควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้มีหลักเกณฑ์กำหนดให้ตลาดที่พบผู้ค้าติดเชื้อโควิดเกิน 10 % จะต้องปิดตลาด 7 วัน แต่พบว่าจำนวนผู้ค้าในตลาดฉัตร์ไชยยังไม่มีตัวเลขอ้างอิงที่แน่นอน ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ประมาณ 300 ราย ขณะที่การควบคุมโรคในตลาดฉัตร์ไชยได้วางแนวทางไว้สำหรับผู้ค้าตัวจริงทุกรายหากจะเข้าไปจำหน่ายสินค้าทุกคนต้องผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT – PCR เท่านั้น“ นายเจนวิท กล่าว


นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. นี้เทศบาลจะแบ่งโซนตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT – PCR กับผู้ค้าตัวจริงทั้งหมดและลูกจ้างร้านค้าที่ประกอบการค้าในตลาดฉัตร์ไชย ส่วนผู้ที่ทำสัญญากับเทศบาลไว้แต่เซ้งต่อให้บุคคลอื่นไม่ต้องมาตรวจ หากผู้ประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่ให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาด หลังทราบผลตรวจชัดเจนแล้วจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจหาเชื้อแล้วเข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาด ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการติดตั้งระบบระบายอากาศ มีการตั้งแผงกั้นเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ทุกร้านค้าต้องมีแอลกอฮอล์เจลตั้งประจำจุดบริการ สวมหน้ากากอนามัย 100 % ทำกิจกรรม 5 ส ภายในตลาดเป็นประจำทุกวันโดยให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)กวดขันอย่างเข้มงวด โดยจะเปิดตลาดฉัตร์ไชยได้ในวันที่ 18 ต.ค.ที่จะถึงนี้