นายกฯเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ร.9

2021-10-13 12:36:43

นายกฯเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ร.9

Advertisement


นายกฯเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 13 ต.ค. ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมและภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โดยมี รองนายกรัฐมนตรี  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี


เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปปั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร (ปิ่นโต)พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำแล้ว กราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมรูปปั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี