“องอาจ”จี้รัฐแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

2017-12-11 09:10:28

“องอาจ”จี้รัฐแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้หนี้ครัวเรือนช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ติงปัจจุบันแก้ไม่ถูกจุด

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลหลังการปรับ ครม.ว่า เป็นเรื่องดีที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมองเห็นปัญหา และรับรู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลกระทบต่อประชาชนคนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำ จากการติดตามการทำงานของรัฐบาลพบว่า ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามโฆษณาว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยวก็ขยายตัว การลงทุนของเอกชนมีมากขึ้น โดยดูจากการนำเข้าเครื่องจักร และสินค้าทุน แต่ในความเป็นจริงที่สัมผัสได้กลับพบว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รัฐบาลกล่าวอ้างยังไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควร รายได้เกษตรกรยังขยายตัวไม่มากราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการอุดหนุนราคา รวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้งปีที่แล้วก็ทำให้เกษตรกรมีหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อในต่างจังหวัด

นายองอาจ กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากนั้นกับดักสำคัญที่ทำให้เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีกำลังซื้อ ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้คล่องเหมือนที่ผ่านมา มาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนจะชะลอลงบ้าง แต่ยังอยู่ระดับสูงที่ 78 % ต่อจีดีพี ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงอยากฝากให้ทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้ผลมากขึ้น เพราะถ้ารัฐบาลแก้ไขเรื่องหนี้ครัวเรือนให้ได้ผลมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องเหมือนที่ผ่านมา ก็จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศอีกต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง