อสม.แต่งชุดไทภูผาม่านรณรงค์วอล์กอินฉีดวัคซีนเข็มแรก

2021-10-12 17:35:13

อสม.แต่งชุดไทภูผาม่านรณรงค์วอล์กอินฉีดวัคซีนเข็มแรก

Advertisement

"ภูผาม่าน" ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ อสม.แต่งชุดไทภูผาม่านรณรงค์วอล์กอินฉีดเข็มแรก

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่หอประชุม รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายมงคล ภักดีสวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายสุทธิดล ทาแดง สาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ห้วยม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ ลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18-59 ปี กว่า 600 คนเข้ารับบริการ โดยมีนางเชฏฐนา วราโก ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง นายเฉลิม ทาตา กำนันตำบลห้วยม่วง ให้การต้อนรับพร้อมนำชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับบริการ


นางเชฏฐนา วราโก ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสะอาด เปิดเผยว่า วันนี้ทาง อสม.ในพื้นที่ ได้ร่วมกันแต่งชุดไทภูผาม่าน อย่างสวยงาม ซึ่งปกติจะนิยมแต่งในเทศกาลงานบุญเดือน 4 เป็นอัตลักษณ์ของ อ.ภูผาม่าน ในการต้อนรับและเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ามาทำการฉีดวัคซีน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จากเดิมตั้งเป้า Walk in เข็มแรกไว้ 200 คน คาดว่าคงเกินเป้า และทาง รพ.ภูผาม่าน สามารถฉีดได้ถึง 300 โดส ส่วนเข็ม 2 ในวันนี้ จำนวน 305 คน พร้อมลงพื้นที่ฉีดผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน อยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


นายมงคล ภักดีสวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า อ.ภูผาม่าน ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมายให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ประชาชนในอำเภอภูผาม่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 45 % ส่วนวันนี้ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ตามหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ห้วยม่วง พื้นที่บริการของ รพ.สต.บ้านโนนสะอาด โดยเตรียมวัคซีนไว้บริการฉีดให้กับประชาชน จำนวน 600 โดส โดยแบ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in  300 โดส และเข็ม 2 อีก 305 คน ทั้งนี้แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว เราก็ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงและสถานที่แออัด


สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่เชิงรุกในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมถึง รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลห้วยม่วง ได้ช่วยกันจัดสถานที่ และนำชาวบ้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สมัครใจเข้ารับบริการ โดยพร้อมเพรียง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างดียิ่ง ซึ่งในวันนี้ได้มีโรงทานจากผู้ใจบุญไว้คอยบริการเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเหมือนเช่นเคย