"หัวหิน"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนพร้อมเปิดเทอม

2021-10-11 18:00:37

"หัวหิน"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนพร้อมเปิดเทอม

Advertisement

"หัวหิน"เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นพ.จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผอ.รพ.หัวหิน ได้นำคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป รวม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม และโรงเรียนหนองพลับวิทยา จำนวน 1,563 คน ที่ใต้อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ กำหนดสถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม โรงเรียนหนองพลับวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนนานาชาติ หัวหิน โรงเรียนสมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กศน.อำเภอหัวหิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รวม 4,920 คน ระหว่างวันที่ 11,12,14 ต.ค.64 โดยบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีการแบ่งรอบการฉีดวัคซีนของแต่ละโรงเรียนท่ามกลางคณะครู ผู้ปกครองมาให้กำลังใจดูแลบุตรหลานตัวเองกันเป็นจำนวนมาก


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผอ.รพ.หัวหิน เปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้น ม4.-ม.6 และ ม.3 บางส่วน จำนวน 1,193 คน จากนักเรียนทั้งหมด 2,460 คน เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เป็นครั้งแรกโดยได้รับการยินยอมจากทางผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ถ้าหากนักเรียนได้รับวัคซีนครบการเรียน on site ก็จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมครูทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 % และมีความตั้งใจให้เปิด on site เพราะการเรียนออนไลน์เป็นอุปสรรค มีปัญหาทั้งกับผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงครูผู้สอน หากเปิดเรียนปกติการเรียนการสอนก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งนักเรียนที่เหลือก็จะทยอยเข้ารับวัคซีนหากได้รับการจัดสรรเพิ่ม สำหรับนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนในวันนี้ร่างกายปกติ ไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

น.ส.พัชรา มารศรี นักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนหัวหิน กล่าวว่า ก่อนมาฉีดวัคซีนรู้สึกวิตกกังวลกลัวผลข้างเคียงและกลัวเข็ม หลังจากฉีดแล้วรู้สึกปวดแขนข้างที่ฉีด แขนหนักขึ้น สำหรับจุดมุ่งหมายที่ฉีดก็เพื่อที่จะได้ไปโรงเรียน และเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้นักเรียนในล็อตแรกจำนวน 15,600 โดส โดยจะใช้โรงเรียนขนาดใหญ่ของแต่ละอำเภอที่มีความพร้อมด้านสถานที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงการรับและแพร่เชื้อของเด็กนักเรียนในการเดินทางมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นเมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมก็จะเร่งฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนจนครบตามจำนวนที่ได้สำรวจไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564