เตรียมประชุมคณะทำงานย้ายสวนสัตว์ดุสิตสู่อาณาจักรใหม่ [คลิป]

2017-12-10 18:05:54

เตรียมประชุมคณะทำงานย้ายสวนสัตว์ดุสิตสู่อาณาจักรใหม่ [คลิป]

Advertisement

แม้หลายคนจะเข้าใจและเห็นด้วยกับแนวความคิดการย้าย “สวนสัตว์ดุสิต” ออกไปอยู่ในสถานที่ที่กว้างใหญ่กว่า เพื่อให้สัตว์ต่างๆ ได้อยู่อย่างสบายไม่แออัด แต่ก็อดใจหายไม่ได้เมื่อแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองขวัญใจประชาชนทุกเพศทุกวัยแห่งนี้จะต้องปิดตำนานลง หลังจากที่อยู่คู่เมืองหลวงมายาวนานกว่า 79 ปี


ก่อนหน้านี้ข่าวการย้ายสวนสัตว์ดุสิตได้เกิดขึ้นเป็นระยะๆ แล้วก็เงียบหายไป จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ในกิจการของราชการ หนึ่งในโฉนดที่ดินเหล่านั้นคือ โฉนดที่ดินบริเวณคลอง 6 ธัญบุรี จำนวน 300 ไร่ที่จะใช้เพื่อรองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดิน
นั่นหมายถึงว่า...การย้ายสวนสัตว์ดุสิตกำลังจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้


ในอดีตพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต เดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปี พ.ศ.2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นบริเวณที่ราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิต ตามแบบอย่างของต่างประเทศที่พระองค์เคยเสด็จไปทอดพระเนตร การก่อสร้างพระราชอุทยานเริ่มต้นด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เป็นรูปพระราชหัตถเลขา พระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” ขุดคูคลองระบายน้ำ ทำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากรเข้าไปโดยรอบหลายเส้นทาง ดินที่ขุดขึ้นมาได้นำมาใช้ในการถมเนินและปลูกต้นไม้ พระองค์จึงโปรดเรียกที่นี้ว่า “เขาดินวนา”


พระราชอุทยานแห่งนี้ใช้เป็นที่เสด็จประพาส เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถแต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการนำสัตว์ชนิดใดมาเลี้ยงไว้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชอุทยานสวนดุสิตแห่งนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งรกร้างเป็นเวลาหลายสิบปี
ต่อมาใน พ.ศ. 2481 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต มาจัดตั้งเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพิ่มเติมจากสวนลุมพินี มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ทั้งยังพระราชทานกวางดาว ลูกหลานกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจากอินโดนีเซีย ที่เมืองบุยเตนซอค (Buitenzurg) เมื่อการเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) และสัตว์อื่นอีก 2-3 ชนิด จากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน มาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า “สวนสัตว์ดุสิต” พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งเป็น “องค์การสวนสัตว์ ” ขึ้นมาบริหารงานเฉพาะถึงปัจจุบัน


นับแต่นั้นเป็นต้นมา สวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดหมายปลายทางของทุกครอบครัวที่จะต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า
อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงเวลาการย้ายสวนสัตว์เขาดินไปยังที่ใหม่ในที่ดินพระราชทานที่คลอง 6 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดในปี พ.ศ.2562โดย นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต เปิดเผยว่า ในส่วนของการขนย้ายสัตว์เล็กนั้นไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนสัตว์ใหญ่ก็จะใช้วิธีการและแผนการที่รัดกุมขึ้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ในวันที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ทางองค์การสวนสัตว์จะได้มีการประชุมหารือและกำหนดคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปอยู่ยังพื้นที่พระราชทานคลอง 6 ธัญบุรี จ.ปทุมธานีต่อไป