10 จังหวัดต้องจับตาโควิด-19 ไม่ลด

2021-10-11 17:47:11

 10 จังหวัดต้องจับตาโควิด-19 ไม่ลด

Advertisement

ปลัด สธ.แย้มขึ้นทะเบียน 10 จังหวัดต้องจับตา ยอดติดเชื้อโควิด-19 ไม่ลด

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ในประเทศไทย ว่า ในภาพรวมมีการติดเชื้อหลักหมื่นรายคือว่ายังทรงๆ ตัว แต่เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดนั้นจะพบว่า กทม.ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนอีก 71 จังหวัดก็ถือว่าลดลงแต่ยังไม่ดีมาก เป็นการลดลงอย่างช้าๆ บางจังหวัดยังมีการติดเชื้ออยู่ (Active) อย่างไรก็ตามเมื่อดูตามภูมิภาค พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการติดเชื้อต่ำ แต่ภาคกลาง ภาคตะวันออกยังมีตัวเลขการติดเชื้อสูง ดังนั้นต้องมีการโฟกัสพื้นที่ภาคใต้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ตอนนี้เราได้กำหนด 10 จังหวัดที่ต้องจับตามอง (watch list) เบื้องต้นคือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดคอนเฟิร์มอีกครั้ง โดยดูว่าสถานการณ์การติดเชื้อไม่ลดลงนั้นเป็นเพราะอะไร ที่ไหน กลุ่มไหน แล้วเป้าหมายลดผู้ติดเชื้อให้อยู่ในการควบคุมโรคได้ดี ตั้งเป้า 1 เดือนต้องลดผู้ติดเชื้อลงเท่าไหร่โดยใช้ 1. มาตรการส่วนบุคคล องค์กร สังคม 2.การตรวจ ATK อย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของประชาชนตรวจเอง และบุคลากรเป็นผู้ตรวจ 3.โควิด ฟรี แอเรีย ทั้งในส่วนของสถานประกอบกิจการเฉาพาะ กลุ่มร้านค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า 4. การฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง 608 50% ขึ้นไป ดังนั้นต้องกำหนดพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง