พศ.แจงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดเป็นไปตาม ก.ม.

2021-10-11 17:09:12

พศ.แจงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดเป็นไปตาม ก.ม.

Advertisement

พศ.แจงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดเป็นไปตามขั้นตอน ยึด พ.ร.บ.สงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  จ.นครปฐม มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์  นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัดประกอบด้วย ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์(ธ) ว่า การดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม  ซึ่งมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล โดยเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองสงฆ์  ส่วนกรณีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่มีการร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนั้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งรูปใหม่ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดทดแทน