"บิ๊กป้อม"สั่งขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก (มีคลิป)

2021-10-11 11:30:34

"บิ๊กป้อม"สั่งขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก (มีคลิป)

Advertisement

"บิ๊กป้อม"สั่งขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก ตั้งเป้าบรรจุแข่งโอลิมปิกสมัยหน้า

เมื่อ 11 ต.ค.64 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมได้รับทราบ จากการที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(IOC) ให้การรับรองมวยไทย และสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ(IFMA)ให้เป็นสมาชิกแบบถาวร จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 วันที่ 23 มิ.ย.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ซึ่งมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธาน และรับทราบการจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงาน และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน กีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก รวมทั้งรับทราบแผนการดำเนินงานตามโรดแมป ประจำปี 2564 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางเดียวกัน ต่อไป

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายให้ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ร่วมกันใช้ศักยภาพ ในการกำหนดหนทางปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย สามารถนำนักกีฬามวยไทย บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สมัยหน้าให้ได้ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาด้านกีฬามาโดยตลอด และพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬามวยไทยอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความภูมิใจ เกียรติภูมิของมวยไทยที่สืบทอด ประวัติศาสตร์ศิลปการต่อสู้ ป้องกันตัวของคนไทยมาแต่อดีตให้ขจรขจายไปทั่วโลกอย่างยั่งยืน สืบไป