คณะก้าวหน้าลุยบ่อวินชูยกระดับคุณภาพชีวิตสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบต.

2021-10-09 21:27:50

 คณะก้าวหน้าลุยบ่อวินชูยกระดับคุณภาพชีวิตสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบต.

Advertisement

คณะก้าวหน้าเยือนบ่อวิน ชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หวังกวาดที่นั่งเลือกตั้ง อบต.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยกทีมกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายชำนาญ จันทร์เรือง นยาสุนทร บุญยอด และนายไกลก้อง ไวทยการ เยือนพื้นที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จชลบุรี พบว่าที่ผู้สมัครนายก อบต. นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและสร้างแนวทางการทำงานตามแบบฉบับคณะก้าวหน้า โดยนายธนาธร ประธานคณะก้าวหน้าได้กล่าวต้อนรับ แสดงวิทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ว่าที่ผู้สมัครต่อการพัฒนาบ่อวินในอนาคต


ด้านนายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต. บ่อวิน ตั้งเป้าหมายพร้อมสานต่อภารกิจเดิมที่เคยทำไว้ในอดีตสมัยเคยดำรงตำแหน่งนายก อบต. และยก 5 นโยบายเร่งด่วนเพื่อผลิกโฉมบ่อวิน ให้เป็นเมืองใหม่สำหรับประชาชนคนทำงานและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เริ่มจาก การปรับปรุงระบบประปา พัฒนาสวนสุขภาพ กำจัดขยะ ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดอบต. และเพิ่มระบบขนส่งมวลชน แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

นายชูเกียรติ ย้ำถึงความสำคัญของ 5 นโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะนโยบายด้านการจราจรซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปี สาเหตุจากการขยายตัวของบ่อวิน บวกกับการเป็นประตูสู่พื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออก ได้ส่งผลเสียให้ชาวบ่อวินต้องทนอยู่กับสภาพการจราจรแน่นขนัดมานานหลายปี


ด้านคณะก้าวหน้า ก็พร้อมสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของนายชูเกียรติ และเตรียมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมออกแบบนโยบายเพื่อพัฒนาบ่อวินร่วมกัน เพื่อสร้างเส้นทางขนส่งสาธารณะ แก้ปัญหาความแอดอัดและมลภาวะบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีอีกนโยบายที่เป็นจุดเด่นอย่างการจัดการขยะ โดยปกติ อบต. บ่อวินจะมีการจ้างบริษัทเอกชนสำหรับจัดการขยะ ซึ่งทำให้อบต. ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากไปกับการจัดการขยะ หากผมได้รับเลือกจะออกแบบนโยบายการจัดการขยะด้วยตนเองให้ดีขึ้น จัดเก็บรวดเร็ว และไม่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชน ซึ่งความตั้งใจจัดการขยะของชูเกียรติ สอดคล้องกับความพร้อมและประสบการณ์ของคณะก้าวหน้า ที่ได้ทดลองโมเดลการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลที่เป็นทีมงานของคณะก้าวหน้าไปหลายแห่งก่อนหน้านี้ ธนาธร ได้สรุปให้เห็นภาพว่า คณะก้าวหน้ามีการใช้โมเดลจัดการขยะในหลายพื้นที่ แต่ละที่ก็ออกแบบแตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับชนิดของขยะ ศักยภาพและงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับพื้นที่บ่อวิน เป็นเมืองใหม่ที่มีประชากรหนาแน่นกว่า 30,000 คน และหากรวมประชากรแฝงก็อ่จสูงถึงหลักแสนคน ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม องค์กรท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างมาก บ่อวินจึงถือเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกับการเติบโตของเมือง คณะก้าวหน้าเชื่อมั่นว่า หากรากฐานในการพัฒนาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และได้รับการแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหา ก็จะสามารถพัฒนาบ่อวินให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้