"จุรินทร์"ลุยกาญจนบุรีแก้ 4 ปัญหา

2021-10-09 21:09:19

 "จุรินทร์"ลุยกาญจนบุรีแก้ 4 ปัญหา

Advertisement


"จุรินทร์"ลุยกาญจนบุรีแก้ 4 ปัญหา ส่งเสริมการค้าชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ และเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับระหว่างหอการค้าจังหวัด สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ (Biz club) จ.กาญจนบุรี และทีมเซลล์แมน จ.กาญจนบุรี ที่โรงแรมพีลูส (Prelude Hotel) ถนนทุ่งนา-เลี่ยงเมือง 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 


นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธาน Biz Club และตัวแทนสมาพันธ์ SMEs รวมทั้งภาคเอกชนทั้งหมด ร่วมกับ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ   นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร นายปารเมศ โพธารากุล มาร่วมการประชุมวันนี้ด้วยโดยนำประเด็นปัญหาของ จ.กาญจนบุรีมาหารือเพื่อแก้ไขให้ประชาชนและมีข้อสรุปดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการค้าชายแดนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้านเศรษฐกิจของ จ.กาญจนบุรี ในเรื่องของการส่งเสริมการค้าชายแดน ขณะนี้มี 2 ด่าน 1.ด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งเป็นด่านผ่อนปรนทางการค้ามีการค้าขายอยู่จริง มีมูลค่าการค้าประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท ภาคเอกชนขอให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหา คือ การชำระเงินระหว่างกันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบระเบียบราชการต่างๆที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่คล่องตัว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ตนจึงขอให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพประสานหน่วยราชการและภาคเอกชนต่างๆ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ภาคเอกชนต่อไป ส่วนด่านพุน้ำร้อนเป็นด่านถาวรอยู่แล้วแต่การค้าขายยังไม่เต็มรูปแบบ เพราะต้องรอเงื่อนไขสำคัญที่ประเทศเมียนมาคือท่าเรือน้ำลึกทวาย ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต่อไป


ประเด็นที่สอง ภาคเอกชนกาญจนบุรีเรียกร้องการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าสู่ระบบง่ายขึ้น สะดวกขึ้น กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุน เพราะแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายแพลตฟอร์มพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตท้องถิ่นของกาญจนบุรีโพสต์ขายได้ เช่น Tmall.com ของจีน bigbasket.comของอินเดีย blibli.com ของอินโดนีเซีย Klangthai.com ของกัมพูชา Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ Amazon.com ของสหรัฐฯ สิงคโปร์ หรือ Shopee และ Lazada เป็นต้น โดยให้ประสานกับทีมเซลล์แมนจังหวัดจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถไปโพสต์ขายในพื้นที่นี้ได้ต่อไป และภาคเอกชน ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีโครงการอบรมให้ความรู้ ตั้งแต่ขั้นต้นและหลักสูตรเข้มข้น สามารถค้าขายต่างประเทศได้ในระบบออนไลน์ ขอให้รวบรวมผู้สนใจและทีมเซลล์แมนจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจัดการอบรมให้ความรู้ต่อไป ภาคเอกชนอยากให้กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบออนไลน์ ขณะนี้สามารถจดทะเบียนการค้านิติบุคคล ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร โดยระบบออนไลน์ได้แล้ว เข้าไป Moc.go.th


ประเด็นที่สาม ผู้ประกอบการคลัสเตอร์กาแฟเมืองกาญจนบุรี โดยเฉพาะที่ใช้ชื่อว่า สาละวะไล่โว่ต้องการการสนับสนุน การทำแบรนด์ยี่ห้อและการตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟที่เมืองกาญจนบุรี ประมาณ 550 ราย มีโอกาสทำธุรกิจและเป็นเครือข่ายของสาละวะไล่โว่ ตนได้สั่งการให้เซลล์แมนจังหวัด ประสานงานช่วยเหลือต่อไป

สุดท้ายประเด็นที่สี่ โรงงานอุตสาหกรรมที่นี่ยังมีปัญหาการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการวัคซีนประมาณ 12,000 โดส สำหรับแรงงานประมาณ 6,000 คน ทีมงานนายแพทย์สาธารณสุขกาญจนบุรีแจ้งว่าสัปดาห์หน้าจะจัดการเรื่องนี้ให้
"ถือว่า 4 ประเด็นใหญ่คลี่คลายไปได้ ถัดจากนี้ขอให้ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัดช่วยติดตามเรื่องนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมนี้ต่อไป" นายจุรินทร์ กล่าว