พท.ประชุมขับ 2 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค 12 ต.ค.

2021-10-09 13:38:44

 พท.ประชุมขับ 2 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค 12 ต.ค.

Advertisement

พท.ประชุมขับ 2 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค 12 ต.ค. ยันมติและข้อบังคับพรรคเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย  (พท.) กล่าวถึง ผลการสอบสวนของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคเพื่อไทย ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยที่กระทำการขัดมติพรรคในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรคเพื่อไทย เสนอให้ลงโทษสมาชิกพรรค 2 คน ได้แก่ นายศรัญวุฒิ ศรัญเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิพล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ให้พ้นจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ทั้งนี้ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระสำคัญเป็นเรื่องการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคเพื่อไทย ที่จังหวัดขอนแก่น และรับทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง ส.ส. พรรคทุกคนซึ่งจะประชุมร่วมกันในเวลา 13.00 น.เพื่อลงคะแนน เนื่องจากตามระเบียบต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรค ทั้งนี้ทางพรรคได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันด้วย

น.ส.อรุณี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความเป็นสถาบันการเมือง สมาชิกพรรคต้องเคารพและยึดมั่นในมติพรรคร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนหลักการเคารพซึ่งประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ การนำเหตุผลส่วนตัวและข้อจำกัดส่วนตัวเป็นข้ออ้างในการฝ่าฝืนมติพรรคในหลายๆกรณี จึงมีความจำเป็นต้องถูกลงโทษ