สคบ.เผยบริษัทขายตรงไม่จดทะเบียน หลอกขายทัวร์ญี่ปุ่น

2017-04-12 09:10:57

สคบ.เผยบริษัทขายตรงไม่จดทะเบียน หลอกขายทัวร์ญี่ปุ่น

Advertisement

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์  กรณีสมาชิกของบริษัทแห่งหนึ่ง ซื้อทัวร์และเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพื่อไปท่องเที่ยวยัง ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2560 ในราคาคนละ 13130 บาท  และได้จ่ายเงินซื้อทัวร์ ดังกล่าวไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเดินทาง ปรากฏว่าไม่มีเที่ยวบินเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มสมาชิกที่ซื้อทัวร์ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก และจากกรณีดังกล่าว มีการกล่าวอ้างว่าบริษัท ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับทาง สคบ.นั้น


สคบ.ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจากสคบ.แต่ย่างใด อีกทั้งการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนำเที่ยวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ. ศ. 2551 ซึ่งนายทะบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ. ศ. 2545 ไม่สามารถรับจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจขายตรงได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง