"จุรินทร์" ลุยตราดถกแก้เศรษฐกิจภาคตะวันออก (มีคลิป)

2021-10-08 17:16:38

 "จุรินทร์" ลุยตราดถกแก้เศรษฐกิจภาคตะวันออก (มีคลิป)

Advertisement


"จุรินทร์" ลุยตราดประชุมพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  หนุนส่งออกผลไม้ แก้ปัญหาล้ง  เปิดด่านส่งเสริมการค้าชายแดนนำรายได้เข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.ตราด นายธีระ สลักเพชร อดีต ส.ส.ตราด และคณะร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก ประชุมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด

นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เราให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนผลไม้ในภาคตะวันออกมากเป็นพิเศษ  เราทำงานร่วมกับเอกชนและเกษตรกรมาโดยลำดับและทุกครั้งจะมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผลไม้เชิงรุกออกมา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความมั่นใจว่ากระทรวงพาณิชย์เอาจริง โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของการประชุมร่วมกับจังหวัด กระทรวง ส่วนราชการทั้งหมด ภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่ 3 แล้วที่เข้ามารับผิดชอบ โดยผลไม้จะเริ่มออกเดือน มี.ค.-เม.ย. ปีหน้าแต่เราประกาศมาตรการสนับสนุนผลไม้เชิงรุกตั้งแต่เมื่อวาน ล่วงหน้าถึงครึ่งปี เพื่อให้เกษตรกร ล้ง ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรแปรรูป และทางจังหวัด ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมการล่วงหน้า ตนประกาศมาตรการไปแล้ว 17 มาตรการ เป็นรูปธรรมทุกมาตรการ และจะมีส่วนในการช่วยให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจ ปีนี้ 2564 มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนโดยตัวเลข 2 ตัว  ราคาผลไม้ปีนี้เฉลี่ยราคาทุเรียนเกรดส่งออก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200 บาท และมังคุด 220 บาท ลำไยกิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ การพูดติดปากว่าผลไม้ราคาตกเป็นการพูดเหมือนตำนาน แต่วันนี้ไม่ใช่ เพราะราคาผลไม้ดี  ที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออก 8 เดือนเฉพาะผลไม้ตั้งแต่ม.ค.ถึง ส.ค. ทำรายได้แล้ว 169,000 ล้านบาท เป็นบวกถึง 46% เฉพาะทุเรียน 98,360 ล้านบาท +77% และมังคุด 16,703 ล้านบาท +24% ลำไย 10,392 ล้านบาท +50% คือ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดในการเข้ามาดูแลส่งเสริมผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน


นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ถามเรื่องล้งรับซื้อนั้น เราต้องมองหลายมุม ได้ถามในที่ประชุมแล้วว่าการที่ล้งจีนเข้ามาซื้อถือเป็นจุดดี แต่ต้องกำกับบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด ภาครัฐกำกับดูแลอย่าให้ล้งจีนเข้ามาเอาเปรียบเกษตรกร หากทำผิดกฏหมายต้องดำเนินคดี เช่น ไม่ปิดป้ายราคารับซื้อหรือโกงตาชั่ง เอารัดเอาเปรียบ แทนที่จะประกาศราคาเช้าอย่างที่เป็นคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ไปประกาศตอนเย็นแทนที่จะตัดพรุ่งนี้ที่ราคาดีกว่าทำไม่ได้ ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างล้งไทยเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมากขึ้น สำหรับเรื่องด่านท่าเส้น ขณะนี้เรามีด่านทั่วประเทศอยู่ 97 ด่าน เราสามารถเปิดได้แล้ว 46 ด่าน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนนำรายได้เข้าประเทศ ขณะนี้ท่าเส้นเป็นอีกหนึ่งด่านที่อยู่ในเป้าหมาย ตนได้พูดใน ครม.แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุน วันนี้จะลงมาดูพื้นที่จริงแล้วจะมาฟัง จ.ตราดกับภาคเอกชนที่นี่ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ยังควรทราบสนุนให้เปิดไหม หากเห็นตรงกันตนจะช่วยดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายอยู่แล้วเพราะการค้ากับกัมพูชามีความสำคัญ 

ต่อมาเวลา 14.00 น.  นายจุรินทร์ พร้อมด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผวจ.ตราด พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหมิ่น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ นายธีระ สลักเพชร อดีต ส.ส.ตราด พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น สู่จุดผ่านแดนถาวร ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด


นายจุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อเช้าตนได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการจากส่วนกลางโดยมีกระทรวงพาณิชย์ร่วมด้วย และ ผวจ.ตราด ภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนภาคส่วนอื่นๆ ภาคเอกชนได้เสนออยากให้มีการเปิดด่านท่าเส้น เพื่อส่งเสริมการค้าขาระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งได้มีมติว่าจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทำเรื่องไปยังสภาความมั่นคงเพื่อขอให้มีการเปิดด่านที่นี่ จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม อาจจะนำไปสู่การเปิดด่านถาวรขึ้นที่นี่ แต่ยังมีขั้นตอนบางส่วน เพราะมีประเด็นเรื่องสิ่งที่ค้างคา การปักปันเขตแดนและประเด็นที่ยังไม่ยุติที่เป็นห่วงว่ากัมพูชาได้สร้างอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในเขต no man land เขตที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ต้องหาข้อยุติต่อไป แต่ในหลักเห็นตรงกันว่าถ้าสามารถดำเนินการจนจบกระบวนการ ควรจะได้มีการเปิดด่านที่นี่ซึ่งถ้าจะเป็นด่านถาวรต้องรองบประมาณ รอการก่อสร้างอาคารใช้เวลาหลายปี ถ้าเห็นตรงกันอาจใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์ 2 ฝ่าย เอาส่วนราชการที่จำเป็นมาทำงานพลางก่อน เช่น ศุลกากร ตม. ฝ่ายความมั่งคง หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัย ของสิ้นค้าที่ข้ามไปมาและในอนาคตอาจสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านแดน เพื่อมาเที่ยวในไทยและเราไปเที่ยวฝั่งกัมพูชาได้ต่อไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเสนอเรื่องไป ซึ่งตนจะช่วยติดตามต่อไป เพราะเท่าที่ฟังประชาชนในพื้นที่อยากเห็นด่านนี้เปิด จากหาดเล็กที่มีอยู่แล้ว 1 ด่าน แต่การเปิดหลายช่อง ในทางการค้าเป็นผลดีเพราะประเทศกำลังต้องการรายเข้าเข้าประเทศและการค้าขายระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา เราได้ดุลเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ความมั่นคงก็เป็นประเด็นที่สำคัญต้องดูควบคู่กันไปว่าความสมดุลอยู่ตรงไหน ระดับรัฐบาลจะช่วยดูอีกขั้นตอนหนึ่ง


นายจุรินทร์ ระบุด้วยว่าด่านทั่วประเทศมีอยู่ 97 ด่าน ตอนนี้เปิดได้แล้ว 46 ด่าน ตอนนี้ทยอยเปิดด่านที่ปิดไปเพราะโควิด-19 ถ้าปัญหาโควิดคลี่คลายทั้ง 2 ด้าน ก็สามารถเปิดได้เพราะตัวเลขการค้าชายแดนเราเป็นบวก 30-40% สำหรับ 8 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี เราได้ดุลเยอะเป็นแสนล้านในช่วง 8 เดือน ดังนั้นจึงเป็นแนวทางการทำงานเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป