ไมซ์ร่วมใจสนับสนุนโครงการ Limited Education ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

2021-10-08 10:30:29

ไมซ์ร่วมใจสนับสนุนโครงการ Limited Education ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

Advertisement

ไมซ์ร่วมใจสนับสนุนโครงการ Limited Education ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จากสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA), สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA), สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), สมาคมโรงแรมไทย (THA) และคลัสเตอร์การศึกษาไมซ์ 5 ภูมิภาคแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ Limited Education


ทีเส็บเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อพัฒนาคนทั้งนักศึกษา อาจารย์จบถึงผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศ จึงอยากร่วมเป็นกระบอกเสียงสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ไปยังภาคธุรกิจไมซ์ทั่วประเทศต่อไป เพราะธุรกิจไมซ์เราไม่ได้มองแค่เรื่องกำไรทางธุรกิจ แต่เราจัดงานไมซ์และอีเวนต์บนพื้นฐานของความปลอดภัยในยุคโควิด-19 และยังใส่ใจไปถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยด้วย

เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายของทีเส็บในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไมซ์ของอาเซียน จะต้องเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษา ที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยได้ ผ่านโครงการนี้ที่เพจ Limited Education เพราะถึงแม้เราจะได้เสื้อ ลิมิเต็ด แบบที่มีตัวเดียวตามที่เราได้เลือกแล้ว แต่เราต้องไม่ปล่อยให้การศึกษาของเด็กไทยเป็นไปอย่าง ลิมิเต็ด เหมือนเสื้อ!

นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมไมซ์ไทยก็ไม่ได้หยุดนิ่ง เร่งพัฒนาหลักสูตรไมซ์ เสริมองค์ความรู้ด้านไมซ์ให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานบุคลากรไมซ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ สร้างมืออาชีพให้ประเทศไทยกว่า 1,200 คน พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับ ผลักดันไปสู่ MRA MICE เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสภาวิชาชีพไมซ์ ด้วยแผนระยะยาวภายในปี 2567 พัฒนาสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ให้แรงงานไมซ์ได้รับสวัสดิการไมซ์ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลักดันให้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับช่างไฟฟ้าในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ผ่านการรับรองระดับ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานของตำแหน่งงานไมซ์ในอนาคตที่เป็นธรรม อีกทั้งส่งเสริมมาตรฐานไมซ์ทั้งมาตรฐานสถานที่จัดงานและการจัดงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย SGDs Goals พร้อมสร้างอัตลักษณ์ไมซ์ ASEAN MICE INSTITUTEอาเซียนและเครือข่ายพัฒนาและผลักดันกิจกรรมเพื่อวางประเทศไทยให้เป็นต้นแบบ เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การทำงานทั้ง 6 ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ไมซ์ ในอาเซียน ASEAN MICE INSTITUTE ต่อไป”