ก.แรงงานเตรียมชง ครม.อุดหนุนค่าจ้างเอสเอ็มอี 3 เดือน

2021-10-08 09:25:16

ก.แรงงานเตรียมชง ครม.อุดหนุนค่าจ้างเอสเอ็มอี 3 เดือน

Advertisement

กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการช่วยเอสเอ็มอีเสนอ ครม.อุดหนุนค่าจ้างหัวละ 3,000 บาท 3 เดือนระหว่าง  พ.ย. 64 - ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีของรัฐบาลโดยลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่องให้เอสเอ็มอีสามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด -19 ได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า  สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนในฐานข้อมูลประกันสังคม สถานะ Active ในฐานทะเบียนประกันสังคม  ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค.2564 โดยรัฐจะอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค.2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือน พ.ย.2564 -ม.ค. 2565 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ซึ่งกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานอยู่ระหว่างจัดทำระบบลงทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเสนอต่อ ครม. ซึ่งหาก ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ กรมการจัดหางานจะเปิดให้นายจ้างที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการทางระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน