"สาธิต" เผย “สมุยพลัสแซนด์บอกซ์” 2 เดือนสร้างรายได้ 38 ล้าน

2021-10-06 20:28:28

"สาธิต" เผย “สมุยพลัสแซนด์บอกซ์” 2 เดือนสร้างรายได้ 38 ล้าน

Advertisement


"สาธิต" เผย “สมุยพลัสแซนด์บอกซ์” รับนักท่องเที่ยว 2 เดือนสร้างรายได้กว่า 38 ล้าน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และนพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการมุยพลัสแซนด์บอกซ์"(Samui Plus Sandbox) พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลเกาะพะงันและโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยดร.สาธิตกล่าวว่า เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องได้รับการคัดกรองต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งกับนักท่องเที่ยวด้วยกันและประชาชนในพื้นที่ เป็นการต่อยอดจากโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยได้ดำเนินการภายใต้ 4 มาตรการด้านสาธารณสุข คือ 1.การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขณะนี้มีความครอบคลุมประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะมากกว่า 70% และกำชับให้เร่งฉีดในกลุ่ม 608 เพื่อลดป่วยหนักลดการเสียชีวิต 2.การรักษาพยาบาล มีความพร้อมทั้งด้านเตียงรักษาผู้ป่วยทุกระดับสี เกือบ 600 เตียง มียารักษาโรคชนิดฉีดและรับประทาน มีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทั้งการสอบสวนโรค ค้นหาเชิงรุก การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการได้วันละ 1,200 คน และ3.การควบคุมกำกับ สามารถชะลอโครงการทันทีหากพบผู้ติดเชื้อเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ค.จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวสะสม 1,018 คน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อเพียง 5 ราย และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเหมาะสม สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 38,722,100 บาท

“ขอชื่นชมการดำเนินงานสมุยพลัสแซนด์บอกซ์ เราจะเดินหน้าต่อไป ในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเชื่อมั่นว่าในปี 2565 เราจะสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรของประเทศได้ 70-80% เพื่อให้ประชาชนในประเทศปลอดภัย ประกอบอาชีพได้ และสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมกันเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ” ดร.สาธิต กล่าว