สำนักพระราชวัง เผย พระฉายาลักษณ์ล่าสุด “เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ-พระวรชายา”

2017-12-10 11:15:17

สำนักพระราชวัง เผย พระฉายาลักษณ์ล่าสุด “เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ-พระวรชายา”

สำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่น ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วย เจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจ้าหญิงมาซาโกะ 9 ธ.ค. 2560 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา 54 พรรษา

   
เจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น มีพระนามเดิมว่า มาซาโกะ โอวาดะ เกิดในครอบครัวนักการทูต อาศัยอยู่ในต่างประเทศกับครอบครัวตั้งแต่เยาว์วัย สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักการทูต เคยทำงานในกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นและสามารถพูดภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รัสเซีย และภาษาสเปนได้เจ้าหญิงมาซาโกะ เข้าพระราชพิธิอภิเษกสมรส กับ เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536 ได้รับพระราชทานพระราชอิสริยยศ เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารี พระวรชายา มีพระธิดา 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงไอโกะ เจ้าโทะชิ ประสูติเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2544

ภาพ HANDOUT / Imperial Household Agency / AFP