ครม.เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าฯจากฮังการี 4 แสนโดส

2021-10-05 16:50:14

ครม.เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าฯจากฮังการี  4 แสนโดส

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผย ครม. เห็นชอบจัดซื้อ "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า"จากฮังการี  4 แสนโดส

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ AstraZenecaจากฮังการี จำนวน 400,000 โดส พร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับไทย และร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการี ไทย และ AstraZeneca

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดซื้อวัคซีนจากฮังการี จะมีการลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีและไทย สาระสำคัญของร่างประกอบไปด้วย 1) การขนส่งวัคซีน 2) กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง 3) การรักษาความลับ 4) กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท และ 5) Indirect taxes/VAT มีการลงนามและร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการี ไทย และ AstraZeneca ซึ่งจะใช้ร่างเอกสารแบบเดียวกันที่ไทยจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปนเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 โดยมีสาระสำคัญ 1) Indirect taxes/VAT 2) การส่งมอบ และ 3) กฎหมายที่ใช้บังคับ  การจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 126.2 ล้านโดส มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือน ธ.ค. 2564